Ładowanie zawartości strony...Czas ładowania zależy od twojej prędkości połączenia.

UŻYWAMY COOKIES.

AKCEPTUJĘ

Legalność

Mając na uwadze docierające do mnie od dłuższego czasu sygnały o działaniach Jarosława Sokołowskiego, prowadzącego strony internetowe które to działania wymierzone były w moje dobre imię i prowadzoną przeze mnie działalność (konkurencyjną dla Jarosława Sokołowskiego), informuję, iż zmuszony byłem podjąć stosowne kroki prawne celem ochrony mojego dobrego imienia.

Poniżej zamieszczam skan prawomocnego wyroku skazującego Jarosława Sokołowskiego za ww. działania. Ufam, iż podobne zdarzenia nie będą miały miejsca w przyszłości. Działalność tę prowadził m.in. poprzez (acz nie wyłącznie) strony internetowe oraz fora:

Zobacz treść wyrokuZobacz pozwolenie

STRONY INTERNETOWE:

FORA: