Czym jest

System punktowy umożliwia stworzenie listy kandydatów do pracy w policji. Punktowane etapy postępowania rekrutacyjnego to: test wiedzy ogólnej, test sprawności fizycznej, test multiselect oraz punkty za rozmowę kwalifikacyjną z psychologiem.

Liczba punktów do zdobycia w poszczególnych etapach:

 1. Test wiedzy ogólnej – maksymalnie 40 pkt
 2. Test sprawności fizycznej – maksymalnie 40 pkt (aby zaliczyć pozytywnie ten etap należy mieć więcej niż 21 pkt)
 3. Test multiselect – maksymalnie 60 pkt (na tym etapie nie ma minimalnego progu zaliczeniowego. Warunkiem jest trafienie w profil policjanta. Jeśli nie zaznaczymy żadnej „skrajnej” odpowiedzi typu: „często myślę o samobójstwie” itp. To jest duże prawdopodobieństwo, że jego wynik zostanie przeliczony na punkty
 4. Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 60 pkt (rozmowa jest zaliczona w momencie kiedy kandydat uzyska minimalny próg 36 pkt)

Procentowy udział wyników poszczególnych testów:

 • Test wiedzy ogólnej = 20%
 • Test sprawności fizycznej = 20%
 • Test multiselect = 30%
 • Rozmowa kwalifikacyjna = 30%

Dodatkowe punkty za wykształcenie - kandydat ubiegający się do pracy w policji może otrzymać dodatkowe punkty jeśli:

 • posiada wykształcenie wyższe (licencjat lub inżynier) = 4 pkt
 • posiada wykształcenie wyższe (magister lub równoznaczne) = 6 pkt
 • posiada wykształcenie wyższe (magister lub równoznaczne) w kierunku przydatnym do pracy w policji np. na kierunku prawa, administracji, informatyki lub ekonomii)

Dodatkowe punkty za zdobyte umiejętności:

 • ratownik lub ratownik medyczny = 4 pkt
 • instruktor sportów walki, ratownik wodny lub instruktor sportów motorowodnych = 4 pkt
 • prawo jazdy kat. A lub C = 2 pkt

Punkty uzyskane przez kandydata do policji z poszczególnych etapów oraz punkty za wykształcenie i zdobyte umiejętności są sumowane.